55cm fox fur jacket - HAFNIUM classic 170517 Sagafurs2581.jpg

55cm fox fur jacket - HAFNIUM classic

from 11,000.00
65cm fox fur jacket - HAFNIUM classic 170517 Sagafurs2591.jpg

65cm fox fur jacket - HAFNIUM classic

from 12,000.00
170517 Sagafurs2522.jpg 170517 Sagafurs2523.jpg

75cm fox fur jacket - HAFNIUM classic

from 13,000.00
170517 Sagafurs2594.jpg 170517 Sagafurs2595.jpg

85cm fox fur jacket - HAFNIUM classic

from 14,000.00
55-110cm Classic silverfox jacket made from worlds finest, Sagafurs 170517 Sagafurs2539.jpg

55-110cm Classic silverfox jacket made from worlds finest, Sagafurs

from 13,000.00
55-85cm fur fox vest - HAFNIUM classic Skærmbillede 2017-06-20 kl. 12.50.46.png

55-85cm fur fox vest - HAFNIUM classic

from 8,000.00